Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Юлиана Георгиева Иванова
Професионален опит
от 1994-2004 в Секция "Експериментална еколгия" към ИФР, БАН
Научен ръководител ст. н.с. д-р Тонка Тончева-Панова
Информация за връзка ул. акад. Г. Бончев бл. 23, тел. 9792118; e-mail: yuivanova@yahoo.com
Висше училище/научен институт Българска академия на науките
Факултет/Катедра Институт по физиология на растенията, Секция "Експериментална екология"
Други дисциплини с които е свързана дисертацията физиология на растенията, микробиология, екология
Работни езици на докторанта български, английски, руски
Научна област Естествени науки
Научна специалност Биология
Научни интереси физиология и биохимия на микроводорасли и съпътстваща микофлора, практическо приложение микроводораслите и техните метаболити
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Библиография на публикациите на докторанта 1. Toncheva-Panova, J. Ivanova, 1997. A bacterial pathogen of Rhodella reticulata. Journal of Appl. Microbiology 83, 707-711
2. T. Toncheva-Panova, J. Ivanova, 2000, Influence of physiological factora on the lysis effect of cytopliaga on red microalga Rhodella reticulata, Journal of Appl. Microbiology 88, 358-363
3. T. Toncheva-Panova, J. Ivanova, 2002, Interactions between the unicellular red alga Rhodella reticulata and contaminated bacteria, Journal of Appl. Microbiology 2002, 93, 497-504
4. T. TOncheva, A. Douchev, M.I. Dimitrov, J. Ivanova, 2002, Extra and intracellular lytic effects of cytophaga sp LR2 on the red microalga Rhodella reticulata. Journal of Applied Microbiology, 2002, 93, 751-757
Форма на докторантурата Свободна
Дата на зачисляване 9.3.2004
Дата на отчисляване 9.3.2008
Докторански трудове
Тема на дисертацията Изследване върху физиологията, биохимията и контаминацията на червеното микроводорасло Rhodella reticulata
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria