Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Елена Кирилова Миткова
Научен ръководител Евдокия Пашева
Методология на изследването биохимични и генно-инженерни методи
Информация за връзка София 1113, ул. акад. Г. Бончев, бл. 21, сл.тел. 9793687; e-mail: dirdril@abv.bg
Висше училище/научен институт Българска академия на науките
Факултет/Катедра Институт по молекулярна биология, Секция
Други дисциплини с които е свързана дисертацията молекулярна биология, биохимия
Работни езици на докторанта български, английски и руски
Научна област Естествени науки
Научна специалност Биология
Научни интереси ДНК репарация, репликация, изолиране на белтъци, клетъчни култури, генно-инженерни методи
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Шифър на научната специалност 010604
Форма на докторантурата Задочна
Дата на зачисляване 1.1.2005
Дата на отчисляване 1.1.2009
Докторански трудове
Тема на дисертацията Участие на белтъка HMGB1 в репарация на ДНК: роля на с-крайния домен
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria