Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Мария Димитрова Дойчинова
Научен ръководител Проф. Христо Бояджиев
Информация за връзка e-mail: mar_doych@mail.bg; тел. 979 63 13
Висше училище/научен институт Българска академия на науките
Факултет/Катедра Институт по инженерна химия
Други дисциплини с които е свързана дисертацията масообмен в газ-течност
Работни езици на докторанта български, английски, руски
Научна област Технически науки
Научна специалност Химична технология
Научни интереси в хидродинамиката
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Библиография на публикациите на докторанта 1. Chr. Boyadjiev, M. Doychinova - "Opposite-current flow in gas-liquid boundary layers" - I velocity, distribution, Int.J. of Heat and Mass Transfer, 43, 2701-2710, 2000
2. M. Doychinova, Chr. Boyadjiev, "Opposite-current flow in gas-liquid boundary layers" - II Mass Transfers, Int. J. of Heat and Mass Transfer, 43, 2707-2710, 2000
3. M. Doychinova, Chr. Boyadjiev, "Opposite-current flow in gas-liquid boundary layers" - III None Linear mass transfer Int.J. of Heat and Mass Transfer, 44, 2121-2125, 2001
4. Chr. Boyadjeiv, M. Doychinova, None-linear mass transfer and marangoni effect, HungJ. Ind. Chem., 27, 3, 215-219, 1999
5. Chr. Boyadjiev, M. Doichinova, A method for stability analysis of the non-linear heat and mass transfer processes, Thermal Science, 8, 1, 95-105, 2004
Шифър на научната специалност 021009
Форма на докторантурата Задочна
Дата на зачисляване 30.3.2002
Дата на отчисляване 30.3.2005
Докторански трудове
Тема на дисертацията Нелинейно масопренасяне в противооточни течения газ-течност
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria