Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Петя Георгиева Попова
Научен ръководител проф. дтн Христо Бояджиев
Информация за връзка тел. 02 979 63 13; e-mail: petyabs@abv.bg
Висше училище/научен институт Българска академия на науките
Факултет/Катедра Институт по инженерна химия
Работни езици на докторанта български, английски, руски
Научна област Технически науки
Научна специалност Химична технология
Научни интереси моделиране на биореактори, процеси и апарати в химичната и биохимичната технология
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Библиография на публикациите на докторанта 1. P. Popva, Chr. Boyadjiev, "On the regularization of the parameter indentification problems", Borovets 2004, 9th Workshop on Transport phenomena in Two-phase Flow, Proceeding, 145-151, 2004
Шифър на научната специалност 021009
Форма на докторантурата Задочна
Дата на зачисляване 1.1.2004
Дата на отчисляване 1.1.2008
Докторански трудове
Тема на дисертацията Некоректност на обратната задача при моделиране на ерлифтен реактор
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria