Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Петър Пламенов Петков
Научен ръководител доц. д-р Параскева Димитрова
Информация за връзка e-mail: peter_petkov_bg@mail.bg
Висше училище/научен институт Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"
Факултет/Катедра Стопански факултет, Катедра
Други дисциплини с които е свързана дисертацията финансов мениджмънт, банков мениджмънт, рискология, рисков мениджмънт, контролинг и мониторинг на риска
Работни езици на докторанта български, английски, руски
Научна област Обществени науки
Научна специалност Икономика, организация и управление
Научни интереси Автобиография: http://dox.bg/files/dw?a=d3fc66e0a4 http://dox.bg/files/dw?a=8df4fc08e2
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Шифър на научната специалност 05
Форма на докторантурата Свободна
Дата на зачисляване 2.4.2005
Дата на отчисляване 30.5.2007
Докторански трудове
Тема на дисертацията Макроикономически аспекти на взаимодействието между лихвения риск и стабилността на банковия сектор в България
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката

9 юли 2020
за престой на високо научно ниво в рамките на един месец, на докторанти, на млади научни работници и на утвърдени преподаватели и изследователи.
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria