Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Силвия Петрова Димитонова
Научен ръководител Доц. д-р Борис Бакалов
Методология на изследването microbiology, genetics
Информация за връзка silvia_pd@abv.bg
Висше училище/научен институт Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Висше училище/научен институт (ако има) СУ "Климент Охридки"
Факултет/Катедра Биологичен факултет, "Обща и промишлена микробиология"
Факултет/Катедра (ако има) Биологичен факултет,"Обща и промишлена микробиология"
Други дисциплини с които е свързана дисертацията няма
Работни езици на докторанта английски, руски
Научна област Естествени науки
Научна специалност Биология
Научни интереси микробиология, генетика
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Библиография на публикациите на докторанта 1. Dojchinovska L., Pavlov P., Tzvetkova I., Diankova S., Antonova-Nikolova S. Ivanova I., Stoyancheva G. and Danova S. Lactic acid bacteria from Bulgarian traditional dairy products, II Symposium of Livestock production with international participation, Ohrid (Macedonia) June 18-21, 2003, p. 42 (in press).
2. Danova S., Pavlov P., Stoyancheva G., Diankova S., Manasiev J., Petrova P., Jordanova T. and Ivanovska N. Antagonistic activity of Lactobacilli from different ecological nishes, Научна конференция с международно участие, Стара Загора, Юни 5-6, 2003, Сборник с материали, том IV, част I, стр. 59-63.
3. Andreeva P. M., Shterev A. D., Diankova S. P., Bogdanova-Chipeva V. A. and Danova S. T. Sensitivity and activity of Bulgarian vaginal lactobacilli. First Congress of Microbiology, FEMS, 2003, July, P-12-2, p.431.
4. Danova S., Diankova S., Bakalov B. Antaonistic activity and antibiotic susceptibility of vaginal lactobacilli. Biotechnology and Biotechnical equipment 2/2003/17. 115-120
5. Tzvetkova I.., S.Diankova-Dimitonova, B.Bakalov, I.Ivanova, S.Trifonova-Danova.. Some properties of lactic acid bacteria of significance to probiotic application. X Scientific session of Biological Faculty, University of Sofia “St. Kliment Ohridski”. November, 2003. Poster p. 162.
6. S. Diankova-Dimitonova1*, I. Tzvetkova1, S. Danova2, B. Bakalov1 Acid formation and acid tolerance of bulgarian vaginal Lactobaillus strains 7.I. Tzvetkova1*, S. Diankova-Dimitonova1, S. Danova2, I. Ivanova1,Characterization of Lactobacilli from regional dairy fermented milks as starter cultures
Шифър на научната специалност 010612
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 1.2.2003
Дата на отчисляване 1.2.2006
Докторански трудове
Тема на дисертацията Биологични свойства на вагиналнитре лактобацили
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria