Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Георги Сашев Попгеоргиев
Научен ръководител доц. Станчо Петров
Информация за връзка e-mail: gsp@winetbg.com Пловдив 4000, ул. "Менделев" 12, Аграрен Университет - Пловдив, Катедра Агроекология. тел: +359 89 8610393 сл. + 359 32 654231
Висше училище/научен институт Аграрен Университет - Пловдив
Факултет/Катедра Агроекология и Растителна защита/Агроекология
Други дисциплини с които е свързана дисертацията Екология, География
Работни езици на докторанта Английски, Руски
Научна област Естествени науки
Научна специалност Биология
Научни интереси Зоология, Херпетология и Природозащита
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Шифър на научната специалност 01
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 1.3.2004
Дата на отчисляване 1.3.2007
Докторански трудове
Тема на дисертацията Херпетофауната в опожарени райони от Източни Родопи и Сакар: Темпове на развитие
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria