Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Ели Тодорова Семерджиева
Научен ръководител доц. Юлия Захариева
Информация за връзка София 1113 бул. “Цариградско шосе” No 125, бл. ІV, ет. ІV
e-mail: supereli@abv.bg
Висше училище/научен институт Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет/Катедра Философски факултет, Катедра по европеистика
Работни езици на докторанта български, английски, руски
Научна област Обществени науки
Научна специалност Социология и политически науки
Научни интереси регионална политика, разширяване на ЕС, местно управление
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Шифър на научната специалност 05
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 1.2.2000
Дата на отчисляване 1.2.2003
Докторански трудове
Тема на дисертацията Регионалната политика на ЕС пред предизвикателствата на източното разширяване
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria