Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Росица Стефанова Асенова
Научен ръководител доц. Татяна Хубенова
Информация за връзка София 1113 бул. “Цариградско шосе” No 125, бл. ІV, ет. ІV;
e-mail: rstefanova@abv.bg
Висше училище/научен институт Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет/Катедра Философски факултет, Катедра по европеистика
Други дисциплини с които е свързана дисертацията икономика, финанси, право, публична администрация
Работни езици на докторанта български, английски, руски
Научна област Обществени науки
Научна специалност Социология и политически науки
Научни интереси присъединяване към ЕС, финансова политика на ЕС, структурни фондове, усвояване на структурните фондове
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 1.2.2001
Дата на отчисляване 12.1.2005
Докторански трудове
Тема на дисертацията Средносрочни перспективи пред структурните фондове и подготовка на България за усвояване на средставата от тях
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria