Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Гергана Борисова Атанасова
Научен ръководител доц. Татяна Хубенова
Информация за връзка София 1113 бул. “Цариградско шосе” No 125, бл. ІV, ет. ІV
e-mail: geriatanassova@hotmail.com
Висше училище/научен институт Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет/Катедра Философски факултет, Катедра по европеистика
Други дисциплини с които е свързана дисертацията политология, икономика, финанси
Работни езици на докторанта български, английски, руски
Научна област Обществени науки
Научна специалност Социология и политически науки
Научни интереси европеистика, предпресъединителни фондове, индустрия
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Форма на докторантурата Задочна
Дата на зачисляване 1.2.2001
Дата на отчисляване 1.2.2005
Докторански трудове
Тема на дисертацията Формиране на единен Европейски модел на индустриални отношения и проблемите на България при адаптация към него в процеса на присъединяване
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria