Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Георги Бончев
Научен ръководител Севдалин Георгиев
Висше училище/научен институт Българска академия на науките
Факултет/Катедра Институт по генетика, Молекулярна генетика
Други дисциплини с които е свързана дисертацията транспозони метилиране
Научна област Естествени науки
Научна специалност Биология
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Шифър на научната специалност 045657
Форма на докторантурата Задочна
Дата на зачисляване 5.1.2002
Дата на отчисляване 5.1.2006
Докторански трудове
Тема на дисертацията Неуточнена
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria