Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Венцислава Георгиева Боишина
Научен ръководител доц. Бижев
Информация за връзка e-mail: v_boishina@abv.bg
Висше училище/научен институт Химико-технологичен и металургичен университет
Факултет/Катедра ТОСГ
Други дисциплини с които е свързана дисертацията фармацевтична химия
Работни езици на докторанта английски, руски, немски
Научна област Медицински науки
Научна специалност Фармация
Научни интереси химия, биология, фармация, органичен синтез
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Шифър на научната специалност 03
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 1.3.2004
Дата на отчисляване 1.3.2008
Докторански трудове
Тема на дисертацията Неуточнена
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката

9 юли 2020
за престой на високо научно ниво в рамките на един месец, на докторанти, на млади научни работници и на утвърдени преподаватели и изследователи.
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria