Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Огнян Николаев Динолов
Научен ръководител проф. д.т.н. Кондю Андонов
Информация за връзка e-mail: dinollov@gmail.com
Висше училище/научен институт Русенски университет "Ангел Кънчев"
Факултет/Катедра кат. ЕСЕО
Други дисциплини с които е свързана дисертацията Енергийна ефективност
Работни езици на докторанта Български, Английски, Руски
Научна област Технически науки
Научна специалност Енергетика
Научни интереси Електроенергийна ефективност, асинхронни електродвигатели, технически системи за електроенергиен мениджмънт
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Шифър на научната специалност 02
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 1.4.2005
Дата на отчисляване 1.10.2008
Докторански трудове
Тема на дисертацията Разработване на методи за изследване енергийната ефективност на асинхронни електрозадвижвания
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката

9 юли 2020
за престой на високо научно ниво в рамките на един месец, на докторанти, на млади научни работници и на утвърдени преподаватели и изследователи.
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria