Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Виолета Вълчева
Професионален опит vivi088@yahoo.com
Научен ръководител д-р.Надя Маркова
Информация за връзка vivi088@abv.bg 029793168
Висше училище/научен институт ИНСТИТУТ ПО МИКРОБИОЛОГИЯ-БАН
Факултет/Катедра Патогенни бактерии
Работни езици на докторанта английски,немски,руски
Научна област Естествени науки
Научна специалност Биология
Научни интереси микробиология,молекулярна генетика - молекулярни методи за типиране,еволюция, патогенни бактерии
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Библиография на публикациите на докторанта
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 1.8.2005
Дата на отчисляване 1.8.2008
Докторански трудове
Тема на дисертацията Молекулярно-епидемиологично проучване на туберкулозата в България
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria