Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Дойчев
Научен ръководител доц. д. Овчаров
Информация за връзка e-mail: doychev@abv.bg
Висше училище/научен институт Лесотехнически университет София
Факултет/Катедра Факултет Екология и ландшафтна архитектура
Работни езици на докторанта български, английски
Научна област Технически науки
Научна специалност Екология и опазване на околната среда
Научни интереси горска ентомология
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 3.3.2005
Дата на отчисляване 3.3.2009
Докторански трудове
Тема на дисертацията Неуточнена
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria