Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Калина Илиева
Научен ръководител доц. д-р Татяна Коцева
Информация за връзка София 1113, ул. "Акад. Г. Бончев", бл. 6, ет. 6
e-mail: kally_ilieva@abv.bg
Висше училище/научен институт Българска академия на науките
Факултет/Катедра Център за изследване на населението
Други дисциплини с които е свързана дисертацията Демография, социология
Работни езици на докторанта Английски, руски
Научна област Обществени науки
Научна специалност Социология и политически науки
Научни интереси Социология на семейството, Демография на младите възрасти; семейно и репродуктивно поведение.
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 1.1.2005
Дата на отчисляване 21.6.2005
Докторански трудове
Тема на дисертацията Неуточнена
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria