Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Галин Стефанов
Научен ръководител Доц. д-р Ив. Спиридонов
Информация за връзка e-mail: g_stefanov@uni-svishtov.bg
Висше училище/научен институт Стопанска академия "Д. Ап. Ценов"
Факултет/Катедра Международни икономически отношения
Работни езици на докторанта английски, български
Научна област Обществени науки
Научна специалност Икономика, организация и управление
Научни интереси Международна търговия с емисии на парникови газове
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 23.6.2005
Дата на отчисляване 23.6.2005
Докторански трудове
Тема на дисертацията Неуточнена
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката

9 юли 2020
за престой на високо научно ниво в рамките на един месец, на докторанти, на млади научни работници и на утвърдени преподаватели и изследователи.
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria