Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Теодор Радев
Научен ръководител проф. д.и.н. Р. Трендафилов
Информация за връзка gsm: 0889980864
Висше училище/научен институт Аграрен Университет- Пловдив
Висше училище/научен институт (ако има) Аграрен Университет-Пловдив
Факултет/Катедра Икономика
Факултет/Катедра (ако има) Икономика/ Мениджмънт и маркетинг
Други дисциплини с които е свързана дисертацията икономика, статистика,
Работни езици на докторанта български, руски, английски език
Научна област Обществени науки
Научна специалност Икономика, организация и управление
Научни интереси икономика, мениджмънт и маркетинг
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Шифър на научната специалност 02
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 1.3.2004
Дата на отчисляване 1.3.2007
Докторански трудове
Тема на дисертацията Маркетингова стратегия за управление на производството и търговията с грозде и вино
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката

9 юли 2020
за престой на високо научно ниво в рамките на един месец, на докторанти, на млади научни работници и на утвърдени преподаватели и изследователи.
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria