Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Лъчезар Спасов Хрисчев
Научен ръководител доц. д-р инж. Попиванов
Информация за връзка София, 1373 ул. "Суходолска" 32; тел. (+ 359 2) 920 22 86
e-mail: prokt@abv.bg
Висше училище/научен институт Висше строително училище
Факултет/Катедра Технология и механизация на строителството
Работни езици на докторанта български, английски
Научна област Технически науки
Научна специалност Строителство
Научни интереси Индустриални подови настилки
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Шифър на научната специалност 021501
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 1.3.2005
Дата на отчисляване 1.3.2008
Докторански трудове
Тема на дисертацията Неуточнена
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria