Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Иван Петров Килимперов
Научен ръководител проф. д-р ик.н. Владимир Станков
Информация за връзка e-mail: kilimperov@abv.bg; моб. тел. +359 886 841 531; 4000 Пловдив, ул. Меделеев 12
Висше училище/научен институт Аграрен университет - Пловдив
Факултет/Катедра Обществени науки и туризъм
Други дисциплини с които е свързана дисертацията икономика на селския туризъм, статистика, социология, методи на анализа
Работни езици на докторанта френски и английски
Научна област Обществени науки
Научна специалност Икономика, организация и управление
Научни интереси към селския туризъм и развитието му към градски райони
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Шифър на научната специалност 050224
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 1.3.2005
Дата на отчисляване 1.3.2008
Докторански трудове
Тема на дисертацията Икономика на селския туризъм в община Родопи (териториален сегмент - с. Първенец, с. Храбрино, с. Бойково, с. Ситово и с. Лилково, анклав - с. Крумово)
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката

9 юли 2020
за престой на високо научно ниво в рамките на един месец, на докторанти, на млади научни работници и на утвърдени преподаватели и изследователи.
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria