Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Калоян Иванов Ганев
Научен ръководител доц. д-р Георги Чобанов
Информация за връзка k.ganev@aeaf.minfin.bg; k_ganev@feb.uni-sofia.bg; 0898176456; 0298595662
Висше училище/научен институт Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет/Катедра Стопански факултет/Статистика и иконометрия
Работни езици на докторанта Български, английски, руски
Научна област Обществени науки
Научна специалност Икономика, организация и управление
Научни интереси Теории за икономическия растеж, приложна иконометрия, макроикономическо моделиране
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Библиография на публикациите на докторанта 1. Оптимиране в контекста на междуотрасловия анализ. Практическо прилжение за икономиката на България през 2000 г. (с Р. Ганева), Годишник на Стопански факултет на СУ, том 2, 2003 г.
2. ICT Uptake and Usage: A Cross-Sectional Analysis, Working Paper D.7.1 - e-Living: Life in a Digital Europe, an EU Fifth Framework Project (with Yoel Raban, Tal Soffer, and Pencho Mihnev), 2002
3. Partners Analysis, Working Paper D.11.6 - e-Living: Life in a Digital Europe, an EU Fifth Framework Project (with R. Ganeva and Pencho Mihnev), 2003
4. Quality of Human Capital Investments and Growth in a Solow-Type Model (with R. Ganeva), Yearbook of the Faculty of Economics and Business Administration, vol.3, 2004
5. Статистически оценки на отклоненията от макроикономическия потенциал. Приложение за икономиката на България, Агенция за икономически анализи и прогнози, Серия "Икономически изследвания", 2004
6. Измерване на общата факторна производителност: счетоводство на икономическия растеж за България, БНБ, Дискусионни материали, 2005
Шифър на научната специалност 050206
Форма на докторантурата Задочна
Дата на зачисляване 1.2.2002
Дата на отчисляване 1.2.2006
Докторански трудове
Тема на дисертацията Моделиране на икономическия растеж при ограничения на паричната политика
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката

9 юли 2020
за престой на високо научно ниво в рамките на един месец, на докторанти, на млади научни работници и на утвърдени преподаватели и изследователи.
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria