Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Тони Здравкова
Научен ръководител проф.Ст.Здравкова
Информация за връзка e-mail: belastoyna@yahoo.com
Висше училище/научен институт Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет/Катедра ФНПП
Други дисциплини с които е свързана дисертацията Лингвистика
Работни езици на докторанта Руски, английски
Научна област Обществени науки
Научна специалност Педагогика
Научни интереси Лексикология, методика на преподаването по български език
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 1.3.2002
Дата на отчисляване 1.3.2005
Докторански трудове
Тема на дисертацията Неуточнена
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria