Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Владимир Молев
Научен ръководител -
Информация за връзка 1000 София, ул. "Московска" 49
e-mail: vilervale@dir.bg
Висше училище/научен институт Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет/Катедра Факултет по журналистика и масова комуникация
Други дисциплини с които е свързана дисертацията превод, литература
Работни езици на докторанта английски, български
Научна област Обществени науки
Научна специалност Социология и политически науки
Научни интереси масова комуникация
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Шифър на научната специалност 05
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 1.2.2003
Дата на отчисляване 1.2.2006
Докторански трудове
Тема на дисертацията Неуточнена
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria