Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Георги Ангелов
Научен ръководител Румен Брусарски
Висше училище/научен институт Университет за национално и световно стопанство
Факултет/Катедра Финанси
Работни езици на докторанта английски, руски
Научна област Обществени науки
Научна специалност Икономика, организация и управление
Научни интереси публични финанси, икономически растеж, данъчно облагане
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 26.3.2003
Дата на отчисляване 26.3.2007
Докторански трудове
Тема на дисертацията Неуточнена
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката

9 юли 2020
за престой на високо научно ниво в рамките на един месец, на докторанти, на млади научни работници и на утвърдени преподаватели и изследователи.
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria