Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Венелин Терзиев
Научен ръководител проф.д.ик.н Димитър Канев
Информация за връзка Русе 7000, ул."Отец Паисий" №6
Висше училище/научен институт Варненски свободен унивреситет "Черноризец Храбър"-Варна
Факултет/Катедра ФАКУЛТЕТ „МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА И АДМИНИСТРАЦИЯ”
Факултет/Катедра (ако има) КАТЕДРА „МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА И ПОЛИТИКА”
Работни езици на докторанта английски и руски език
Научна област Обществени науки
Научна специалност Икономика, организация и управление
Научни интереси Социално управление
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Шифър на научната специалност 05
Форма на докторантурата Свободна
Дата на зачисляване 2.6.2012
Дата на отчисляване 27.6.2014
Докторански трудове
Тема на дисертацията ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА АКТИВНИТЕ ПОЛИТИКИ И ПРОГРАМИ ВЪРХУ ПАЗАРА НА ТРУДА
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката

9 юли 2020
за престой на високо научно ниво в рамките на един месец, на докторанти, на млади научни работници и на утвърдени преподаватели и изследователи.
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria