Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Г.Колева
Научен ръководител доц. д-р инж. И.Паскалева
Информация за връзка Еmail: gergana18@mail.bg
Висше училище/научен институт Българска Академия на Науките
Факултет/Катедра НИГГГ
Научна област Естествени науки
Научна специалност Geophysics, astronomy and astrophysics
Научни интереси сеизмично инженерство
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Форма на докторантурата
Дата на зачисляване 1.10.2005
Дата на отчисляване 1.10.2009
Докторански трудове
Тема на дисертацията
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria