Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Ваня Шалявска - Димитрова
Научен ръководител Проф. Д-р Николина Огненска
Информация за връзка GSM 088 777 6880
Висше училище/научен институт Югозападен университет "Неофит Рилски"
Факултет/Катедра Факултет по изкуствата, катедра Музика
Други дисциплини с които е свързана дисертацията методика на музикалното възпитание, педагогика, дидактика, теория на възпитанието
Работни езици на докторанта английски, руски, немски
Научна област Обществени науки
Научна специалност Педагогика
Научни интереси музикална педагогика
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Шифър на научната специалност 05
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 1.3.2004
Дата на отчисляване 1.3.2007
Докторански трудове
Тема на дисертацията Неуточнена
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria