Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Юлиян Василев Лазаров
Научен ръководител ст. н.с. Іст. дфн Лозан Спасов
Информация за връзка Julian@issp.bas.bg
Висше училище/научен институт Българска академия на науките
Факултет/Катедра Институт по физика на твърдото тяло, Лаборатория Акустоелектроника
Работни езици на докторанта Български, Английски
Научна област Естествени науки
Научна специалност Physics
Научни интереси Акустоелектроника, разпростроение на вълни в тънкипиезоелектрични пластини
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Шифър на научната специалност 0103
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 22.10.2003
Дата на отчисляване 22.10.2005
Докторански трудове
Тема на дисертацията Лентови термочувствителни кварцови резонатори
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria