Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Илиана Огнянова Петкова
Научен ръководител проф.дпн Яна Мерджанова
Информация за връзка 1504 София, бул."Цар Освободител" 15; e-mail: ilianapetkova@yahoo.com
Висше училище/научен институт Софийски университет "Св.Кл.Охридски"
Факултет/Катедра Факултет по педагогика, катедра
Други дисциплини с които е свързана дисертацията педагогическа психология
Работни езици на докторанта френски и английски
Научна област Обществени науки
Научна специалност Педагогика
Научни интереси педагогическа социология, педагогическо общуване, психология
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Шифър на научната специалност 05
Форма на докторантурата Свободна
Дата на зачисляване 25.6.2005
Дата на отчисляване 25.6.2008
Докторански трудове
Тема на дисертацията Образователни нагласи и очаквания на студентите-педагози
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria