Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Грета Тодорова
Научен ръководител акад. Мишев
Висше училище/научен институт Българска академия на науките
Факултет/Катедра STIL
Работни езици на докторанта български, английски
Научна област Технически науки
Научна специалност Авиационна и космическа техника
Научни интереси радиация, физика
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Библиография на публикациите на докторанта LIST OF PUBLICATIONS
1. J. Semkova, R. Koleva, N. Kanchev, G. Todorova, V. Petrov, V. Shurshakov, V. Benghin, I. Tchhernykh, Yu. Akatov, V. Redko, Yu. Ivanov. Active Dosimeter For Measurement Of The Depth Dose And Let Distribution Inside A Human Phantom On Iss, Proceedings of 7th National Conference With International Participation “Contemporary problems Of Solar-Terrestrial Influences”, November, 2000, Sofia, Bulgaria, pp. 113-116.
2. J. Semkova, G. Todorova, R. Koleva, N. Kanchev, V. Petrov, V. Shurshakov, V. Benghin, I. Tchhernykh, Yu. Akatov, V. Redko, Yu. Ivanov, Active Dosimeter for Measurement of the Radiation Environment in a Human Phantom on Board The International Space Station, Proc. of the 11th IMEKO TC-4 Symposium "Trends in electrical measurement and instrumentation", 13-14 September, 2001-Lisbon, Portugal, pp. 313-317.
3. J. Semkova, G. Todorova, R. Koleva, N. Kanchev, V. Petrov, V. Shurshakov, V. Benghin, I. Tchhernykh, Yu. Akatov, V. Redko, Yu. Ivanov, J. Miller, Charged Particle Spectrometers For Use In Manned Spacecraft, Proceedings of 8th National Conference With International Participation “Contemporary problems Of Solar-Terrestrial Influences”, 6-7 December, 2001, Sofia, Bulgaria, pp. 162-165.
4. Semkova, J., Koleva, R.; Todorova, G.; Kanchev, N.; Petrov, V.; Shurshakov, V.; Kireeva, S., Investigation of Depth Dose Distribution by the Liulin-5 instrument of a Human Phantom on Russian Segment of ISS for Estimation of Radiation Risk during Long Term Space Flight", "34th COSPAR Scientific Assembly - The Second World Space Congress", October, 2001, Huston, USA, paper F2.1-003-02.
5. J. Semkova, G. Todorova, R. Koleva, N. Kanchev, V. Petrov, V. Shurshakov, I. Tchhernykh, S. Kireeva, Determination of the space radiation dose curves in a human phantom on the ISS by the Liulin-5 instrument, Proceedings of 9 National Conference With International Participation “Contemporary problems Of Solar-Terrestrial Influences”, 20-21 November, 2002, Sofia, Bulgaria, pp. 81-84.
6. Petrov, V., D. Kartashov, S. Kireeva, V. Shurshakov, J. Semkova ,G. Todorova., Effective dose estimation in space flight using a sphere phantom, 2nd International Workshop on Space Radiation Research (IWSSRR-2), Nara, Japan, 11-15 March, 2002, http://www.nirs.go.jp/usr/workshop/abstracsts/03_dosimetry.htm
7. J. Semkova, R. Koleva, G. Todorova, N. Kanchev, V. Petrov, V. Shurshakov, V. Benghin, I. Tchhernykh, Investigation of Dose and Flux Dynamics in a Tissue-Equivalent Phantom Onboard the Russian Segment of the International Space Station, доклад на Юбилейната конференция, посветена на 30-годишнината от създаването на първата българска космическа апаратура.
8. Й. Семкова, Г. Тодорова, Р. Колева, Н. Кънчев, В. Петров, В. Шуршаков, В. Бенгин, И. Черник, Ю. Акатов, В. Редко, Ю. Иванов, Д. Милър , Спектрометри на заредени частици за дозиметрични изследвания на борда на пилотирани космически кораби, “Списание на БАН”, кн.3, 2003
9. Semkova, J.; Koleva, R.; Todorova, G.; Kanchev, N.; Petrov, V.; Shurshakov, V.; Tchhernykh, I.; Kireeva, S., Status Of The LIULIN-5 Project for radiation dose measurements in a human phantom on the International Space Station, Proceedings of 10th National Conference With International Participation “Contemporary problems Of Solar-Terrestrial Influences”, 20-21 November, 2003, Sofia, Bulgaria, pp. 140.
10. Semkova, G. Todorova, R. Koleva, N. Kanchev, V. Petrov, V. Shurshakov, V. Benghin, I. Tchhernykh, Yu. Akatov, V. Redko, Yu. Ivanov, Investigation of Dose and Flux Dynamics in The Liulin-5 Dosimeter of the Tissue-Equivalent Phantom Onboard the Russian Segment of the International Space Station, Adv. In Space Res, 31 (5), pp. 1383-1388, 2003.
11. Semkova, J.; Koleva, R.; Todorova, G.; Kanchev, N.; Petrov, V.; Shurshakov, V.; Tchhernykh, I.; Kireeva, S., Dosimetric telescope for radiation dose measurements in a human phantom on the International Space Station, Paper EAE03-A-00237, 27th General Assembly of the European Geophysical Union, Nice, France, 07-11 April 2003.
12. J. Semkova, R. Koleva, G. Todorova, N. Kanchev, V. Petrov, V. Shurshakov, I. Tchhernykh, S. Kireeva, Instrumentation For Investigation Of The Depth - Dose Distribution By The Liulin-5 Instrument Of A Human Phantom On The Russian Segment Of ISS For Estimation Of The Radiation Risk During Long Term Space Flights Adv. Space. Res, 34, Issue 6, 2004, Pages 1297-1301
13. Semkova, J.; Koleva, R.; Todorova, G.; Kanchev, N.; Petrov, V.; Shurshakov, V.; Tchhernykh, I.; Kireeva, доклад на тема "Particle Telescopes As A Tool For Assessment Of Depth- Dose Curves In Human Phantom And For Radiation Environment Measurements During Deep Space Missions”, paper F2.7-0019-04, 35-th–Scientific Assembly of COSPAR, Paris, France, July 2004
14. Semkova, J.; Koleva, R.; Todorova, G.; Kanchev, N.; Petrov, V.; Shurshakov, V E. Yarmanova V.; Benghin, V.; Tchhernykh, I., Experiment for Radiation Dose Measurements in a Human Phantom onboard the ISS for Estimation of the Radiation Risk in Long Duration Space Flights, Proceedings of 2nd International Conference on Recent Advances in Space Technologies, 9-11 June 2005, Istanbul, TURKEY, IEEE catalog Number 05EX1011, pp.734-738
15. J. Semkova, R. Koleva, G. Todorova, N. Kanchev, V. Petrov, V. Shurshakov, E.Yarmanova, V. Benghin, I. Tchhernykh ,Experiment for depth - dose distribution determination in a human phantom onboard the ISS for estimation of the radiation risk in long duration space flights, Paper P38 at the 15th IAA Humans in Space Symposium, Graz, Austria, May 22-26, 2005.
16. J. Semkova, R. Koleva, G. Todorova, N. Kanchev, V. Petrov, V. Shurshakov, E.Yarmanova, V. Benghin, I. Tchhernykh, Investigation of radiation dose distributions in a human phantom onboard ISS for estimation of the radiation risk to crewmembers in space flightsр, Book of Abstracts, Regional planning meeting for the Balkan and Black Sea region, Sozopol, Bulgaria, 6-8 June 2005, pp.7
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 6.12.2002
Дата на отчисляване 31.12.2005
Докторански трудове
Тема на дисертацията Неуточнена
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria