Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Ралица Методиева
Научен ръководител доц. д-р И. Тепавичаров
Информация за връзка e-mail: ralimetodieva@abv.bg
Висше училище/научен институт Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет/Катедра Педагогика; Катедра "Дидактика"
Други дисциплини с които е свързана дисертацията социология, психология
Работни езици на докторанта английски, руски, испански
Научна област Обществени науки
Научна специалност Педагогика
Научни интереси В сферата на социален контрол, социализация, девиантно поведение; дидактика.
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 19.12.2005
Дата на отчисляване 19.12.2008
Докторански трудове
Тема на дисертацията Педагогически модели на социален контрол в съвременното българско семейство
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria