Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Мая Благоева Илиева
Професионален опит Година и 9 месеца в геодезическа фирма - дейности в областта на кадастъра.
Научен ръководител Ст.н.с.д-р Димитър Димитров
Информация за връзка e-mail: m_b_ilieva@abv.bg
Висше училище/научен институт Българска академия на науките
Факултет/Катедра Централна лаборатория по висша геодезия
Работни езици на докторанта английски, руски, български, френски
Научна област Технически науки
Научна специалност Геодезия
Научни интереси геодезия, геодинамика, сеизмология, GPS, GIS
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Шифър на научната специалност 02
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 1.10.2005
Дата на отчисляване 1.10.2008
Докторански трудове
Тема на дисертацията Изследване на зоната около Витошкия разлом с геодезически методи и моделиране
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria