Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Мина Шойлекова
Информация за връзка mina@bgcell.net
Висше училище/научен институт Софийски университет \
Факултет/Катедра Философски факултет, Публична администрация
Работни езици на докторанта английски
Научна област Обществени науки
Научна специалност Социология и политически науки
Научни интереси публични политики, участие е изготвянето на публични политики, административна реформа, управление, Европейска интеграция
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Шифър на научната специалност 051102
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 1.2.2003
Дата на отчисляване 1.2.2006
Докторански трудове
Тема на дисертацията Гражданско участие в процеса на изготвяне на публични политики
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria