Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Емил Даскалов
Научен ръководител Доц. Д-р Снежана Башева
Информация за връзка тел. 0886 222 390 02/9158046, 03123/2656
Висше училище/научен институт Университет за национално и световно стопанство - София
Факултет/Катедра Финансово-счетоводен факултет
Факултет/Катедра (ако има) Катедра "Счетоводство и анализ"
Работни езици на докторанта Френски, Италиански, Английски
Научна област Обществени науки
Научна специалност Икономика, организация и управление
Научни интереси Счетоводство на предприятията и на икономическите групи; бази за оценяване на активите и пасивите;
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 15.3.2005
Дата на отчисляване 15.3.2008
Докторански трудове
Тема на дисертацията Оценъчни бази в счетоводството
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката

9 юли 2020
за престой на високо научно ниво в рамките на един месец, на докторанти, на млади научни работници и на утвърдени преподаватели и изследователи.
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria