Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Кристина
Научен ръководител К.С.
Висше училище/научен институт Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет/Катедра Философски факултет, Катедра по социология
Работни езици на докторанта английски, български
Научна област Обществени науки
Научна специалност Социология и политически науки
Научни интереси социология, методи
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 5.2.2005
Дата на отчисляване 17.2.2006
Докторански трудове
Тема на дисертацията Проблемът за социологическия метод в работата на Карл Маркс и Емил Дюркейм
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria