Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Елена Велкова Ставрова
Научен ръководител доц. д-р Ганчо Ганчев
Информация за връзка Благоевград Братя Миладинови № 8 А Благоевград тел. 073 831970; helena_stavrova@abv.bg
Висше училище/научен институт Югозападен университет "Н.Рилски"-Благоевград
Факултет/Катедра Стопански факултет, финанси и отчетност
Работни езици на докторанта български, английски
Научна област Обществени науки
Научна специалност Икономика, организация и управление
Научни интереси финанси
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Шифър на научната специалност 05
Форма на докторантурата Свободна
Дата на зачисляване 8.7.2004
Дата на отчисляване 8.7.2009
Докторански трудове
Тема на дисертацията Взаимодействие между банковия сектор и обкръжаващата го макроикономическа среда
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката

9 юли 2020
за престой на високо научно ниво в рамките на един месец, на докторанти, на млади научни работници и на утвърдени преподаватели и изследователи.
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria