Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Лилия Тодорова Христова
Информация за връзка lhristova@abv.bg 02/9274166 099/301494
Висше училище/научен институт Институт за компютърни и комуникационни системи
Факултет/Катедра Програмни системи
Работни езици на докторанта български, английски, руски
Научна област Технически науки
Научна специалност Други технически науки
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Шифър на научната специалност 02
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 1.1.2003
Дата на отчисляване 31.12.2005
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria