Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Мирослав Зарков Захариев
Научен ръководител доц . др. Я. Коралиев
Методология на изследването NA
Информация за връзка e-mail: mirozahariev@abv.bg
Висше училище/научен институт Университет за национално и световно стопанство
Факултет/Катедра Търговия
Други дисциплини с които е свързана дисертацията логистика
Работни езици на докторанта български, руски, английски
Научна област Обществени науки
Научна специалност Икономика, организация и управление
Научни интереси търговия, логистика
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Библиография на публикациите на докторанта Няма
Шифър на научната специалност 018
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 21.3.2005
Дата на отчисляване 21.3.2008
Докторански трудове
Тема на дисертацията Логистични системи в търговията
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката

9 юли 2020
за престой на високо научно ниво в рамките на един месец, на докторанти, на млади научни работници и на утвърдени преподаватели и изследователи.
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria