Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Деян Николаев Михов
Методология на изследването Миограф Mulvany, Patch-Clamp
Информация за връзка deyan@bio.bas.bg deyanm@hotmail.com GSM - 088 7840581 инст. - 02 979 21
Висше училище/научен институт Институт по Биофизика
Факултет/Катедра Секция "Мембранни Йонни канали"
Други дисциплини с които е свързана дисертацията Биофизика, Биохимия, Фармакология
Работни езици на докторанта Английски, Френски, Руски
Научна област Естествени науки
Научна специалност Биология
Научни интереси Физиология на възбудимите структури, Невробиология, Генетика, Молекулярна Биология
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 1.1.2003
Дата на отчисляване 30.12.2005
Докторански трудове
Тема на дисертацията Влияние на Грелин върху кръвоносни съдове със спонтанна съкратителна активност
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria