Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Анелия
Научен ръководител Балова
Информация за връзка Бул. "Св. Климент Охридски" № 8; 1756 София
Висше училище/научен институт Химико-технологичен и металургичен университет
Факултет/Катедра Електрохимия
Работни езици на докторанта български, английски
Научна област Технически науки
Научна специалност Химична технология
Научни интереси електрохимия
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 13.3.2006
Дата на отчисляване 13.3.2009
Докторански трудове
Тема на дисертацията Неуточнена
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria