Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Цветослав Младенов Николов
Научен ръководител Доц. др. Георги Петров
Информация за връзка e-mail: tzvety_nik@abv.bg
Висше училище/научен институт Софийски Университет "Св. Климент Охридски"
Факултет/Катедра Факултет по педагогика; Катедра - Теория на възпитанието
Работни езици на докторанта Български, Английски
Научна област Обществени науки
Научна специалност Педагогика
Научни интереси Социално-педагогическа работа с деца
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Шифър на научната специалност 050701
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 5.1.2006
Дата на отчисляване 5.1.2009
Докторански трудове
Тема на дисертацията Социално-педагогически проблеми на ресоциализацията на безнадзорни деца
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria