Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Бойко Павлов Катранчев
Научен ръководител проф. дфн Минко Петров
Информация за връзка boykopk@issp.bas.bg тел. 71-44-671
Висше училище/научен институт ИФТТ - БАН
Работни езици на докторанта руски, английски
Научна област Естествени науки
Научна специалност Physics
Научни интереси Физика на кондензираната материя, Оптика, Тънки слоеве
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Шифър на научната специалност 010326
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 1.7.2002
Дата на отчисляване 1.7.2005
Докторански трудове
Тема на дисертацията Повърхнина и обемна памет в нематични течни кристали с близък смектичен порядък
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria