Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Емилия Валентинова Печева
Информация за връзка emoly@issp.bas.bg, сл.тел. 7144265
Висше училище/научен институт ИФТТ-БАН
Други дисциплини с които е свързана дисертацията медицина, химия, материалознание
Работни езици на докторанта английски, руски, немски
Научна област Естествени науки
Научна специалност Physics
Научни интереси биоминерализация, хидроксиапатит, кристален растеж от водни разтвори
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Шифър на научната специалност 010326
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 13.11.2003
Дата на отчисляване 13.11.2003
Докторански трудове
Тема на дисертацията Създаване на ин-витро система за изучаване процесите на биоминерализация
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria