Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Биляна Чавдарова Георгиева
Висше училище/научен институт ЦЛАФОП - БАН
Работни езици на докторанта английски
Научна област Естествени науки
Научна специалност Химия
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 1.1.2002
Дата на отчисляване 31.12.2004
Докторански трудове
Тема на дисертацията Отнасяния на Sn-O-Te слоеве, получавани чрез съвместна кондензация на TeО2 и Sn като сензори за влага
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria