Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Силвия Николова
Научен ръководител ст. нс. І ст. Божимир Давидов
Информация за връзка silvija_nikolova@gbg.bg
Висше училище/научен институт Център за Изследване на Населението към БАН
Факултет/Катедра "Стареене, смъртност и жизнен потенциал"
Работни езици на докторанта английски, немски, руски език
Научна област Обществени науки
Научна специалност Икономика, организация и управление
Научни интереси качество на живота, бедност, подоходно неравенство, субективно благосъстояние
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Шифър на научната специалност 05
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 1.1.2006
Дата на отчисляване 1.1.2009
Докторански трудове
Тема на дисертацията Качество на живота по демографски характеристики на населението
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката

9 юли 2020
за престой на високо научно ниво в рамките на един месец, на докторанти, на млади научни работници и на утвърдени преподаватели и изследователи.
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria