Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Ивайло Иванов Балчев
Научен ръководител акад. Никола Съботинов
Информация за връзка ИФТТ-БАН, бул."Цариградско шосе" 72, 1784 София, balchev@issp.bas.bg; сл.тел. 7144705
Висше училище/научен институт Българска академия на науките
Факултет/Катедра Институт за физика на твърдото тяло
Работни езици на докторанта английски, руски
Научна област Естествени науки
Научна специалност Physics
Научни интереси Приложение на лазерите в промишлеността и медицината
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Библиография на публикациите на докторанта Proceeding of SPIE-2002: "Micro-machining with copper bromide laser" Prosiding of SPIE ILLA/LTL'2003 "High-precision mashining with copper bromide laser"
Шифър на научната специалност 010322
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 1.1.2002
Дата на отчисляване 1.1.2005
Докторански трудове
Тема на дисертацията Неуточнено заглавие
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria