Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Полина Тушева
Научен ръководител проф. Мико Лаков
Информация за връзка София 1000, бул."Кл. Охридски"8
Висше училище/научен институт Технически университет - София
Факултет/Катедра ЕМФ/ТЯЕ
Научна област Технически науки
Научна специалност Енергетика
Научни интереси топло- и ядрена енергетика
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 1.7.2004
Дата на отчисляване 1.7.2007
Докторански трудове
Тема на дисертацията Неуточнена
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката

9 юли 2020
за престой на високо научно ниво в рамките на един месец, на докторанти, на млади научни работници и на утвърдени преподаватели и изследователи.
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria