Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Елена Вълчанова Вълчанова
Методология на изследването извлиане на информация от колекция от документи
Информация за връзка София, кв. "Младост 1", бл. 67, вх. 6, ап.144 тел. 75 74 43 elenav@lml.bas.bg
Висше училище/научен институт ЦЛПОИ - БАН
Факултет/Катедра катедра Лингвистично моделиране
Други дисциплини с които е свързана дисертацията изкуствен интелект, математическа статистика
Научна област Естествени науки
Научна специалност Physics
Научни интереси изкуствен интелект - машинно самообучение, компютърна лингвистика, когнитивна наука; математическа статистика
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Библиография на публикациите на докторанта Towards Deeper Understanding of the LSA Performance Наков П., Вълчанова Е., Ангелова Г. RANLP'2003
Шифър на научната специалност 011201
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 1.1.2003
Дата на отчисляване 1.1.2005
Докторански трудове
Тема на дисертацията Извличане на информация, определяне близост между документи
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria