Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Мирослава Иванова Иванова
Информация за връзка С/офия, ЖК "Красна поляна" ул. Мечка", бл. 340, вх.Б, ет.7,ап.60 tanakra@yahoo.com
Висше училище/научен институт ЦЛПОИ - БАН
Работни езици на докторанта английски и руски
Научна област Естествени науки
Научна специалност Physics
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Библиография на публикациите на докторанта "Статистически класификатор на радиолокационни отражения", Springer, 2002 г.
Шифър на научната специалност 022107
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 1.1.2002
Дата на отчисляване 1.1.2005
Докторански трудове
Тема на дисертацията
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria