Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Татяна Николаева Бакалова
Методология на изследването Метод на Ритвелд
Информация за връзка София, ул. "Милин камък" 43 tatianka@abv.bg
Висше училище/научен институт ИОНХ - БАН
Факултет/Катедра ЛХТТ и РА
Други дисциплини с които е свързана дисертацията йонни проводници, сензори
Работни езици на докторанта английски, руски
Научна област Естествени науки
Научна специалност Химия
Научни интереси рентгенов анализ, определяне на структура по прахови дифракционни данни,инфрачервена спектоскопия
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Шифър на научната специалност 010518
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 1.7.2001
Дата на отчисляване 1.7.2004
Докторански трудове
Тема на дисертацията Синтез и структура на двойно-хексагонални и шпинелоподобни станати на някои алкални 3d-преходни метали
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria